ob电子试玩

ob电子试玩

予之取黄芩者,取其暂用以全金,非取其久用以益水。小蓟用一两大蓟必须加五钱,其功用实未尝殊也。

而滋肝平木之药,舍芍药之酸收,又何济乎。主霍乱,中脘绞痛,治伤暑如神,小便,散水肿,去口臭,解热除烦,调中温胃,有彻上彻下之功,拨乱反正之妙,能使清气上升,浊气下降也。

倘亦以肉豆蔻治之,安能治肾寒者速效哉。倘见身热无汗,绝非郁症,而多用麻黄,未有不汗出如雨,气喘而立亡者,可不慎哉!或问人不善用麻黄,以致发汗亡阳,将何药同麻黄共用。

生于川蜀者曰萆,其生于他处者,随俗名之,正不止四名已也。三脏补心,既必由于肝,而肝经之药,何能舍芍药哉。

水不足以制火,而反助气以升阳,则阴愈消亡,而火愈上达,气安得而不上冲乎。至于不可为君臣,而只可充使者,则彼此同之也。

健脾开胃,消食下气,间逆冷,止霍乱转筋,定泻痢翻胃,祛腹痛心疼,温中却冷,大有殊功。然而食可陷,而邪不可陷。

Leave a Reply